2020

Consell Comarcal de la Cerdanya: Banc d’aliments crisi Covid’19

El Banc d’aliments de les Comarques de Girona, és una Fundació Privada de caràcter benèfic social, independent i apolítica, que té com a finalitat la lluita contra la fam i el malbaratament dels excedents alimentaris, fent-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn.

Forma part de la “Federación Española de Bancos de Alimentos” (FESBAL), així com de la corresponent Federació Europea (FEBA). Va ser fundat el 16 desembre de 1988 essent el segon que es va constituir a Espanya, després del de Barcelona.

El Bancs dels Aliments no reparteixen mai els aliments directament a les famílies, sinó a les entitats benèfiques degudament registrades en el Departament de Benestar Social de la Generalitat, les quals els fan arribar a les famílies necessitades que han estat prèviament derivades pels diferents Serveis Socials. Entre elles hi ha els Centres de Distribució d’Aliments (CDA’s; 10 en tota la província).

El Banc d’Aliments és un servei que proporciona aliments, gratuïtament i de forma temporal, a persones i famílies en situació de pobresa o en risc d’exclusió social. Aquestes persones han de ser valorades pels serveis socials bàsics.

Des de l’arribada del Covid-19 aquest Banc d’Aliments es trobava en una situació d’un augment exponencial d’usuaris, atès la crisi sanitària conjuntament amb totes les crisis associades del moment.

La comarca de La Cerdanya té 18.192 habitants i la gran majoria de població en risc i que sol·licita l’ajuda es troba en la seva capital Puigcerdà, a on s’estan atenent quasi un 10% de la població. Puigcerdà té 9.258 habitants, i s’ha passat d’atendre l’any 2019 al 6’3% de població a atendre a 8’9% l’any 2020.

A nivell comarcal s’ha passat d’atendre el 2019 a 3’9% de la població, al 5’4% el 2020. Els increments són considerables i ens asseguren que la tendència va en augment, en cap cas hi ha una estabilització, ni una disminució de la demanda del servei.

La col·laboració de la Fundació Bosch Aymerich ha servit per pal·liar la situació gravíssima en la que es troba un gruix important de població i ha permès al Banc d’Aliments de Cerdanya aconseguir unes cistelles més completes i variades del que normalment tenen i complementar alguna deficiència degut a la gran demanda com per exemple la llet pels infants.

Aquest projecte ha estat presentat pel Sr. Xavier Nolla, patró de la Fundació Bosch Aymerich, l’acord de col·laboració amb el Banc dels aliments del Consell Comarcal de la Cerdanya es va signar el dia 29 d’abril de 2020 i van intervenir en la signatura la Sra. Roser Bombardó i Bagaria en representació del Consell Comarcal de la Cerdanya, la Sra. Elena Cabarrocas, patrona i el Sr. Antonio Bosch , secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich.

Auditoria final del projecte Consell Comarcal de La Cerdanya: Banc d’aliments crisi Covid’19 per PKF Attest