2022

Esport i lleure inclusiu – Associació de lleure i esport Comkedem

COMKEDEM és una associació de promoció cultural i educativa nascuda a l’any 2004 amb seu a Barcelona que organitza activitats de lleure i esport per a persones amb i sense discapacitat.

L’objectiu principal de l’entitat és la participació en igualtat en aquestes dues àrees, el lleure i l’esport, de tots aquells infants i joves des dels 7 fins als 27 anys amb alguna discapacitat física (distròfia muscular, espina bífida, esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, lesió medul·lar, malalties neuromusculars, cardiopaties, càncer) i amics i/o familiars de la mateixa edat sense discapacitat en la creació un espai inclusiu per a tothom.

El lleure i l’esport són dos camins molt bons per a la participació d’aquells nois i noies que, a causa d’una discapacitat, no poden participar en igualtat en els espais habituals com ho fan els seus companys i companyes per falta d’una petita, però imprescindible, adaptació.

En els darrers 18 anys, l’associació ha organitzat activitats arreu del territori català on han participat més de 350 infants i joves i un centenar de monitors i monitores, entrenadors i entrenadores i persones voluntàries.

Totes les activitats que realitza l’associació giren entorn al món del lleure i l’esport:

•           Hoquei en cadira de rodes electrònica (des de 2006)

•           Bàsquet en cadira de rodes manual (des de 2014)

•           Servei d’Activitats Física i Esportives – SAFE (des de 2018)

•           Eslàlom (des de 2020)

•           Colònies d’estiu

•           Estades de promoció de l’autonomia personal.

•           Casal esportiu

•           Viatges nacionals i internacionals

•           Tallers, sortides, excursions, festes.

•           Xerrades, formació, difusió.

El Projecte Esport i Lleure Inclusiu té com a objectiu el facilitar la integració social, l’autonomia personal i la participació en igualtat de nens, nenes i joves amb discapacitat mitjançant la pràctica i el foment de l’esport adaptat.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Comkedem per a un termini de tres anys per tal de que el Projecte Esport i Lleure Inclusiu, millori i faci que l’entitat es consolidi en el lleure i l’esport adaptat a Catalunya, cobrint les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu vulnerable (ajudes materials i tècniques, elements infraestructurals, transport col·lectiu específic, monitoratge especialitzat).

Segons l’informe “Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona” (Aj. De Barcelona, 2017), resideixen en aquesta ciutat al voltant de 1300 nens i joves amb discapacitat. física motriu (393 pers. entre 5 i 15 anys, i aprox. 920 entre 16 i 21 anys). Sota aquest marc, el projecte vol contribuir a donar resposta a les necessitats que tenen infants i joves amb discapacitat física que veuen limitada la seva participació social per aquesta circumstància. Aquesta limitació ve determinada, principalment, per tres factors:

  • La insuficient consciència social sobre les desigualtats que pateixen les persones discapacitades especialment nens i joves
  • L’escassa oferta d’activitats realment inclusives en l’àmbit de l’esport i el lleure.
  • La major dificultat que suposa organitzar aquest tipus d’activitats.

Més enllà dels reconeguts fins terapèutiques i els beneficis per a la salut d’aquestes activitats grupals, especialment en les que hi ha a més una pràctica esportiva, cal destacar l’important treball en valors que es porta a terme en elles. Així, des de la perspectiva individual, es treballen valors com l’autoestima, la confiança en un mateix, la iniciativa i l’esforç; i, des de la perspectiva col·lectiva, valors com la igualtat, la convivència, la companyia i la solidaritat.