https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Projecte Aula Steam, Ajuntament de la Seu d'Urgell - Fundació Bosch Aymerich
2022

Projecte Aula Steam, Ajuntament de la Seu d’Urgell

La Fundació Bosch Aymerich continua impulsant projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació i formació per als nens i joves de Catalunya. Aquest any s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la creació d’un espai d’innovació que promou les habilitats digitals i redueix la bretxa digital a la comunitat educativa.

El Projecte aulaSteam es tracta d’un espai d’innovació obert al món educatiu per generar ments inquietes i per donar oportunitats de capacitació digital a l’alumnat i el professorat. Promou l’aprenentatge pràctic de les STEAM, el pensament computacional i el desenvolupament de les competències dels SXXI,  redueix la bretxa digital i dóna oportunitats per al desenvolupament del talent amb atenció a la diversitat i al talent femení.

Aquest projecte contribueix amb la comunitat educativa per les aules STEAM als centres educatius amb el suport que garanteix la implementació amb èxit, dotar al professorat d’eines i mètodes per fer-los contribuir a la transformació educativa.

La innovació del projecte es caracteritza per la seva transversalitat, ja que s’adreça a estudiants de totes les escoles i instituts, per als seu professorat, per a estudiants universitaris, per a la gent gran, per a persones amb diversitat funcional, per a aquells que vulguin experimentar, per a tothom. I al seu dinamisme, perquè es tracta d’un model actiu, proposicional amb i per a la comunitat (formació, tallers, reptes, concursos…)

aulaSTEAM es diferencia perquè és un projecte on els continguts curriculars s’adapten a les necessitats de cada perfil; és un model pràctic d’aprenentatge, amb un contingut divertit, centre el seu focus a l’escola i també està obert a altres entorns; s’apliquen les tecnologies més motivadores, sense perdre l’enfocament educatiu; la formació potser presencial, online i continuada; la implantació és ràpida i amb professorat propi; compte amb el seu propi pla de manteniment i gestió; es realitzen informes de monitorització amb mètriques precises i inicialment l’aulaSTEAM és itinerant.

Les eines i les metodologies STEAM, responen a reptes del moment respectant els ritmes d’aprenentatge de cada alumne, els seus continguts són modulables per les diferents necessitats ( curriculars, formacions del professorat, setmanes de la ciència, extraescolars…) i s’estableixen segons l’etapa educativa amb les corresponents vinculacions curriculars. La programació s’estableix per blocs: Python, robòtica, intel·ligència artificial. Existeix un format online per quan és necessari, amb un suport professional dedicat i presencial.

El projecte contribueix de forma eficient i efectiva a la capacitació digital del professorat i l’alumnat, dóna suport a la comunitat educativa i esdevé un motor d’integració social. Contempla una especial atenció en la promoció de les vocacions científiques en les noies. Pensats per professionals del món de l’educació i la tecnologia. I amb la generació d’informes d’evolució, avaluacions de qualitat i comunicació constant amb tots els agents.