https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Projecte ECID: Recerca Fundació Vidal i Barraquer - Fundació Bosch Aymerich
2022

Projecte ECID: Recerca Fundació Vidal i Barraquer

La Fundació Vidal i Barraquer és una institució creada l’any 1964 i dedicada a l’àmbit de la Salut i específicament al de la Salut Mental. Integra l’assistència, la docència i la recerca en la salut mental, amb una mirada psicològica, social, biològica i espiritual www.fvb.cat.

En l’àmbit docent i de recerca compta amb l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, de la Universitat Ramon Llull, una institució amb una llarga i reconeguda trajectòria en docència i recerca al nostre país.

L’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer compta amb un Grup de Recerca reconegut per la Universitat Ramon Llull: GREMAIP (Grup de Recerca en Mentalització i avaluació d’Intervencions Psicològiques).

L’ECID (Equip Clínic d’Intervenció a Domicili) és un projecte pilot pioner a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol.

És el primer equip que obté un concert amb el CatSalut per oferir assistència especialitzada en salut mental per a adolescents d’alt risc psicopatològic i alt risc d’exclusió social que tenen dificultats per vincular-se amb els serveis assistencials ordinaris.

La major part d’aquests joves acaben exclosos de l’assistència al no poder adaptar-se al que els serveis de salut mental existents a la xarxa poden oferir, cosa que augmenta el risc de deteriorament i cronicitat a nivell psicopatològic, social i acadèmic-laboral.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració per un any amb la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer per impulsar a assolir els objectius establerts per a l’any 2022-2023, per tal d’obtenir dades que recolzin l’eficàcia del projecte ECID en el treball amb adolescents d’alt risc psicopatològic, que han patit experiències adverses a la infantesa. L’objectiu de l’ECID és oferir assistència en salut mental a adolescents i les seves famílies a domicili, al carrer, l’institut o allà on l’adolescent i la seva família acceptin, amb un focus explícit en construir relacions de confiança entre els adolescents i els professionals de l’equip, basant-nos en el projecte AMBIT del Anna Freud National Centre for Children and Families de Londres.

  • Joves d’alt risc psicopatològic, social i vital.
  • Adolescents amb moltes dificultats de vinculació als serveis de salut mental – d’adherència al tractament.
  • Joves exclosos del sistema i que no busquen ajuda.
  • Adolescents que han patit experiències relacionals adverses: negligències, maltractament físic i/o psicològic, abús sexual. Les experiències relacionals adverses tenen una molt alta prevalença, i una molt baixa detecció, com mostren les dades que veurem a continuació

El projecte de recerca de l’Institut Universitari de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull), amb el seu Grup de Recerca en Mentalització i Avaluació d’Intervencions Psicològiques i AFATRAC vol promoure una recerca públic-privada sanitària i psicoevolutiva que permeti innovar en el grup poblacional de joves d’alt risc que han patit experiències relacionals adverses a la infantesa en       promoció de la salut i prevenció socioeducativa.

Els objectius fixats per a 2022-2023 són assolir:

•            L’ adaptació de l’Estudi d’Avaluació del Projecte ECID en un Projecte de Recerca.

•            Disseny del projecte de recerca.

•           Planificar un cronograma d’execució dels diferents estudis que composaran el projecte de recerca i iniciar els dos primers. Els resultats serviran per evidenciar, per un costat, l’eficàcia de la intervenció segons el model ECID, i per altra, recolzar la implementació d’ECIDs a la resta del territori.

•           Recolzament de la posada en marxa d’equips ECID, equip assistencial innovador per treballar amb població d’alt risc psicopatològic i alt risc d’exclusió social.

•            Organització de programes de docència per l’adequada formació dels professionals assistencials.

•            Treballar els drets que com a ciutadans tenen totes les persones, malgrat el grau de dificultats que presentin en la gestió de la seva vida emocional i relacional.