https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Remodelació aules Escola Bac de Cerdanya (Alp) - Fundació Bosch Aymerich
2022

Remodelació aules Escola Bac de Cerdanya (Alp)

L’Escola Bac de Cerdanya inaugurada el 1970, va ésser concebuda com el centre escolar destinat a atendre les necessitats educatives dels municipis d’Alp (la Molina – Masella), Fontanals de Cerdanya, Das i Urús.  Els alumnes de La Molina van tenir escola pròpia des del 1982 al 1993, actualment també assisteixen a aquesta escola.

Aquests quatre municipis es van posar d’acord i van formar la Mancomunitat de Municipis d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús per a fins d’instrucció i cultura”.  Aquesta té uns estatuts propis que regeixen el seu funcionament.

En aquests estatuts s’exposa que es va decidir ubicar l’escola a Alp per ser el nucli de població més gran i situat al centre dels altres nuclis. Per això hi van comprar els terrenys on es va construir l’escola i s’hi desplacen cada dia els nens i nenes dels altres nuclis de població dels quatre municipis de l’obaga de la Cerdanya gironina.

La Mancomunitat està encapçalada per un president que és l’Alcalde del municipi d’Alp – La Molina – Masella, municipi al qual pertanyen les 2/3 parts de l’alumnat. 

En tractar-se d’un edifici que acaba de complir 50 anys, tot i els esforços de la Mancomunitat de Municipis per anar renovant les necessitats més bàsiques (finestres, aïllaments, línies de calefacció, lavabos,…), presenta necessitats de tipus pràctic a les aules que fan difícil l’aprofitament dels espais per aplicar noves metodologies del treball docent a les aules.

És per aquesta raó que la Fundació Bosch Aymerich, recentment ha  signat  un conveni de col·laboració  per finançar la remodelació de les 12 aules de l’escola, on es duran a terme les actuacions següents:

  • Posar tots els terres al mateix nivell i canviar l’enrajolat per un terra continu amb un material que permeti fer activitats directament a terra.
  • Substituir els prestatges fixes de les parets per altres de nous que permetin millorar l’aprofitament de l’espai.
  • Adquirir mobiliari mòbil per organitzar els espais en funció de les diferents necessitats.
  • Repintar les parets amb colors agradables i que convidin als aprenentatges.

La remodelació de les dotze aules permetrà poder dur a terme els aprenentatges a les aules a través de metodologies innovadores, que comporten:

  • Treball en grups cooperatius i flexibles.
  • Flexibilitat del mobiliari de les aules perquè sigui contínuament transformable.
  • Espais més amplis i nets per potenciar les diferents metodologies innovadores.
  • Ambients de treball més agradables i motivadors per l’alumnat.