2022

Veus amigues – Fundació Ajuda i Esperança

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança per a un termini de dos anys pel Projecte de foment de l’envelliment actiu del Telèfon de l’ Esperança mitjançant un acompanyament presencial i la recerca de recursos per tal d’eradicar la soledat no desitjada establert pel període 2022-2023.

Les circumstàncies excepcionals que s’han viscut, fruit de la pandèmia de la Covid-19 i el confinament decretat durant l’estat d’alarma, està tenint un fort impacte sobre la salut mental de la població, sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, i s’estima que aquests efectes aniran en augment.

En aquest context d’incertesa en el que es preveu un impacte mai vist fins al moment sobre totes les àrees de la vida, entre d’elles la salut mental, és necessari oferir més suport psicosocial i obrir noves vies de comunicació amb les persones que requereixen suport emocional.

Per això, no només s’ha de garantir el servei del Telèfon de l’Esperança, amb cinquanta anys de trajectòria fent escolta i donant suport emocional a persones que truquen, sinó que s’ha d’augmentar la seva capacitat d’actuació per adaptar-la a les necessitats actuals de la nostra societat.

En aquest sentit, des de la Fundació Ajuda i Esperança s’ha dissenyat un projecte que pretén obrir noves vies de comunicació amb persones susceptibles de necessitar els serveis del Telèfon de l’Esperança.

Es tracta d’un projecte més directe, adaptat a les necessitats actuals, oferint a totes aquelles persones que mostrin o expressin soledat no desitjada i pateixin un envelliment de caràcter no actiu, la possibilitat d’un servei presencial d’acompanyament i recerca de recursos per tal de fomentar l’envelliment actiu i erradicar la sensació de soledat.

El projecte s’executarà en cinc fases:

  • Fase 1:

Formació específica a les persones voluntàries interessades en formar part d’aquest projecte. Sessions grupals per adquirir els coneixements necessaris i concrets d’aquest col·lectiu.

  • Fase 2:

Atenció telefònica del propi servei del Telèfon de l’Esperança. En aquesta fase, on l’usuari truca al Telèfon de l’Esperança, les persones voluntàries que rebin la trucada, en cas que detectin una situació d’envelliment passiu, oferiran a la persona el servei d’acompanyament presencial. Es crearà una base de dades a on s’aniran afegint totes les persones que vulguin rebre aquest acompanyament presencial.

  • Fase 3:

Acompanyament emocional presencial. Una vegada assignada la persona a un voluntari es farà una trucada telefònica per tal de quedar presencialment amb l’interessat/interessada. Hi haurà 1 o 2 acompanyaments presencials.

  • Fase 4:

Comitè de seguiment a on es farà valoració del recurs a donar. Comitè format per voluntaris i personal professional (coordinadora i psicòleg/psicòloga).

  • Fase 5:

Derivació. Moment en el que se li comunicarà el recurs triat més idoni, segons les seves característiques i necessitats.

La intervenció que realitza la Fundació Ajuda i Esperança amb el servei del Telèfon de l’Esperança de Catalunya queda focalitzada en les persones beneficiàries del servei en qüestió. Els col·lectius amb més presència dins d’aquest grup de persones beneficiàries acostumen a ser les persones grans, en situació de patir edatisme, solitud i maltractament. Així mateix, també existeix una gran presència de persones que presenten patologies mentals que alteren el seu comportament ordinari.

Cal destacar que la gran majoria de persones que truquen són dones, concretament en un 60% dels casos.

El projecte es contempla biennal, per tal de poder desenvolupar e incrementar l’acompanyament presencial amb l’única finalitat de donar-li continuïtat al projecte.